Produktutveckling och tillverkning

Under åren har vi samarbetat med många spännande externa uppdragsgivare från en rad olika branscher.

Vårt engagemang sträcker sig från marknadsanalys, framtagning av prototyp, kundundersökningar, kundtester, förpackning, lagerhållning, orderhantering och distribution.

Har du idéer om en ny produkt?

Några exempel på samarbeten är tillverkning det kan vara sinkade lådor, klädkollektioner, musikinstrument, tvättställningar, ljusstakar, med mera. Vår specialitet är tillverkning av mindre serier utan ytbehandling.

Kontakta oss på Telleby Flöjtfabrik med din idé, vi har erfarenheterna av och kunskapen om produktutveckling, om framtagning av effektiva tillverkningsmetoder, av affärsplanering, varumärkesexponering med mera.