Rätt smak på rätt plats på rätt dag. Dessutom snyggt så det förslår. Kaffedofter på löpande band.

Packning och logistik

Packning och logistik. Telleby flötjfabrik är KRAV-certifierat och har packat och distribuerat flöjter och andra ömtåliga produkter över hela världen sedan 1969.

Vi har en väl intrimmad organisation och erbjuder små och stora företag att ta hand om hela eller delar av logistiken, från lagerhållning, orderplock, förpackning och distribution. För några av våra uppdragsgivare är vi engagerade redan från produktutveckling och tillverkning av små och stora serier.

Packning och logistik – Livsmedel och hälsokostprodukter

Det vi packar skeppas över hela världen – även till Australien. Vi utför legoförpackning av bland annat livsmedel och hälsokostprodukter där vi även erbjuder lagerhållning och distribution.

Om du inte har tid eller plats – då kan vi ta hand om det!

Startklar e-handelspaket för en snabb igångsättning

Allt större andel av handeln och kundservicen sker digitalt. Vi kan hjälpa dig att komma igång med e-handel. Vi har en välbeprövad e-handelsplattform som ger dig möjligt att komma igång snabbt med din egen e-handel. Vi hjälper dig även att formulera ditt erbjudande och hålla igång ditt informationsflöde så att du syns där dina kunder befinner sig och kan leda in dem till din hemsida. Med en detaljrik statistik får du också en bild om hur dina besökare rör sig på din hemsida och i din webbshop.

KRAV-certifiering skapar trygghet

Vi är KRAV-certifierade. Vilket borgar för att både våra kunder och kunders kunder kan känna sig trygga med att ha en ansvarstagande leverantör av kritiska tjänster.

Kontakta oss och berätta om dina visioner.