Upcycling - Återvinning fast ännu bättre

…och appropå upcycling så har vi tagit fram flera modeller på eleganta skärbrädor som är värda lite uppmärksamhet.

Upcycling – Återvinning fast ännu bättre

Upcycling är som återvinning fast ännu bättre. Att återanvända uttjänta produkter är både klokt och genialt.

Till skillnad mot återvinning där uttjänta produkter tappar sitt förädlingsvärde för varje återvinningssteg tar upcycling produkten framåt och snett uppåt i värdekedjan. Sånt´gillar vi.

Upcycling – Återvinning fast ännu bättre

För Telleby flöjtfabrik är upcycling inte endast en hållbarhetsstrategi, som ju är gott nog. För oss är det även en möjlighet att utmana vårt kreativa flöde och ta vara på olika materials skönhet och positiva egenskaper. Detta har resulterat in att vi använder våra materialrester från tillverkningen av Choroiflöjter till att bland annat tillverka vår egen gedigna skärbräda. Överblivet material från flöjttillverkningen finns ibland även med som utsmyckande detaljer i våra uppdragsgivares betongkonstföremål.

Även externa kreatörer och designer besöker oss för att se hur överblivet material kan upcyclas till en ny funktionell och uppskattad produkt. Har du en idé om hur du kan använda uttjänt eller överblivet material så ser vi fram emot att du kontaktar oss.