Choroi flutes

Choroiflöjten skulle hjälpa en talhämmad man

Choroiflöjten bygger på önskan att hjälpa en talhämmad man

Tillverkningen av Choroiflöjtfamiljen bygger helt på musikpedagogikens grunder och har utvecklats av pedagogen Norbert Visser i Holland. Idén kom genom att Norbert hade en önskan att hjälpa en talhämmad man att uttrycka sig. Speltekniken bygger på att man till stor del dirigerar spelet och tonhöjden med andningen. Tillsammans med Geert Mulder (Tellebys Grundare 1969) förde Norbert idén vidare till Järna där tankarna vidareutvecklades. 

Choroiflöjten skulle även kunna användas av barn som introduktionsinstrument i skolundervisningen, vilket visade sig vara pedagogiskt riktigt genom att andningen är det viktigaste i Choroiflöjtspelet.

Choroiflöjten uppmärksammades i Svenska dagbladet

Under 70-talet uppfattades blockflöjten som ett enkelt, billigt och lämpligt instrument som introduktion till musikspel. Senare växte uppfattningen fram hos musiklärare om att blockflöjten inte alls var så enkel att spela som hade gjorts gällande och att den snarare var överskattad som introduktionsinstrument. 

”Choroi-flöjten överlägsen” År 1980 kunde man i Svenska Dagbladet läsa om hur Claes Pehrsson, dåvarande lärare i blockflöjt på Musikhögskolan i Stockholm, rekommenderar alla musiklärare att informera sig om Choroiflöjten och att lära sig använda den. 

Under fyra år genomförde Musikhögskolan och blockflöjtpedagogikförbundet en försöksverksamhet med den dittills okända flöjten och alla involverade fick mycket positiva erfarenheter av det nya instrumentet.

”Som introduktion till andra musikinstrument är Choroiflöjten utmärk” kunde man läsa. ”Den lär barn bland annat att använda och behärska sin andning.”