Choroiflöjten

Choroiflöjten. Choroi betyder att tala, sjunga, spela, dansa tillsammans. Alla Choroiinstrument (flöjter, klockspel, lyror med flera) har vuxit fram ur nyfikenheten, behoven och önskemålen om nya klanger och nya möjligheter till enskilt och gemensamt musicerande.

Choroiflöjten är utvecklad och tillverkad i Telleby flöjtfabrik sedan 1969. Mycket med tanke på barn och ungdom. Men även för vuxna med intresse att komma in i musicerandets fantastiska och helande värld.

Pentatonflöjten och Intervallflöjterna är några av många Choroiinstrument. De är tillverkade av päronträ. För att träet kunna ge den rätta, ljusa, fylliga och milda klangen måste träet få behålla så mycket som möjligt av sitt liv och sin rörlighet även i det färdiga instrumentet. Flöjten kommer att förändras av väder, vind och årstider, men även av ditt spelande.

Choroiflöjten främjar lyssnandet som  får leda muciserandet

Att spela på en Choroiflöjt innebär att låta lyssnandet leda medan fingrarna får följa och låta tonerna göra sig fria. Musik handlar mycket om att lyssna, inte spänt och noggrant utan öppet och hängivet.

Choroiflöjten erbjuder en enklare fingersättning

Choroiflöjtens form instruerar hur fingrarna ska hållas. Spela med lätta fingrar och känn fingerhålen och vibrationerna med fingertopparna.

Som när du ser en såpbubbla växa och lyfta

Spela avspänt med munnen. Viska som när du försiktigt uttalar ett h som i ”hoooooooo” så får du en fin ton i din flöjt. Fortsätt gärna att experimentera och upptäck andra sätt att blåsa i flöjten.  Spela varsamt med en avspänd andningsström, som när du ser en såpbubbla växa, lossnar och flyger iväg.